Bel voor een afspraak 0513-436034     

 
LinkedIn ballon 

Eeuwkje Kraak

Logopedist en stottertherapeut

Eeuwkje Kraak is logopedist, speltherapeut en sinds juni 2011 ook gediplomeerd stottertherapeut.
Als logopedist heeft ze dertig jaar ervaring. Eén van haar specialisaties ligt op het terrein van de prelogopedie, het behandelen van baby’s en peuters met eet- en drinkproblemen, al dan samengaand met of het gevolg van een (aangeboren) beperking. Samen met ouders en andere hulpverleners zoekt ze mogelijkheden om de voedingssituatie te optimaliseren. Als speltherapeut helpt Eeuwkje kinderen met problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling. Sinds kort behandelt Eeuwkje als gediplomeerd stottertherapeut ook volwassenen en kinderen met stotter- en broddelproblemen. Ook groepstherapie behoort tot de mogelijkheden. Hierbij werkt ze samen met haar collega stottertherapeut Annemarie van Esveld in Logopediepraktijk Joure.

Henriëtte Bleeker

Allround logopedist

Henriëtte Bleeker werkt sinds 1996 als allround logopedist. Ze is gespecialiseerd in spraakontwikkeling, taalontwikkeling, stemstoornissen, afwijkende mondgewoonten (ook middels OMFT), stoornissen in de auditieve vaardigheden en leesproblemen. Haar loopbaan begon bij de GGD. Hier screende ze kleuters van groep 2 op de basisschool met als doel om logopedische problemen op te sporen en vervolgens te behandelen. Kort daarna maakte ze een overstap naar het speciaal- en voortgezet speciaalonderwijs. Vier jaar lang werkte ze op verschillende scholen met langdurig zieke kinderen en kinderen en jongeren met leer- en/of gedragsproblemen. Sinds 1999 is ze werkzaam bij diverse logopedische praktijken. Zo combineert ze nu haar werk bij het Logopedisch Centrum Heerenveen met dat van Logopediepraktijk H.A. Bleeker in Heerenveen en Creil.