Bel voor een afspraak 0513-436034     

 
LinkedIn ballon 

Therapie voor leesproblemen

Wat is dyslexie?

Dyslexie betekent dat iemand 'ernstige en hardnekkige problemen bij de automatisering van het lezen en/of spellen' heeft. Het omvat dus meer dan alleen moeilijk kunnen lezen en het omdraaien van letters, zoals velen denken. Er bestaat geen duidelijk oorzaak van dyslexie. Meningen en opvattingen lopen uiteen. Veelgenoemde factoren die mee kunnen spelen zijn:
  • De snelheid van fonologische verwerking
  • Het oproepen van taalkennis is langzaam
  • Er zijn problemen met de informatieverwerking
  • Er is moeite bij het omzetten van letters in klanken of andersom.
Wat kunnen de gevolgen van dyslexie zijn?
Veel mensen met dyslexie hebben een normale of zelfs hoge intelligentie (IQ). Voor kinderen kan dit voor bijkomende problemen zorgen om omdat hun intelligentie gepaard gaat met een hoger verwachtingspatroon. Het is daarom belangrijk om dyslexie te onderkennen en gehoor te geven aan de problemen van het kind. Op latere leeftijd kunnen dyslectici moeite gaan krijgen bij het leren van vreemde talen als Engels en Frans.  

Is dyslexie te behandelen?

Dyslexie is goed te behandelen. Dyslexie zal je niet kwijtraken, maar een logopedist leert je om er op de juiste manier mee om te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van 'foefjes' om de omzetting van klanken in letters te versnellen. Doel hiervan is om in het dagelijkse leven zo min mogelijk last van dyslexie te hebben. 

Wanneer naar de logopedist ?
In groep 2 wordt op school naar de auditieve vaardigheden van een kind gekeken. Deze heeft hij of zij nodig om te leren lezen in groep 3. De logopedist kan helpen bij het trainen van die vaardigheden. Ook in groep 3 en latere groepen kunnen deze vaardigheden nog problemen geven in het leren lezen en schrijven. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op, zodat wij u hierin kunnen begeleiden.