Bel voor een afspraak 0513-436034     

 
LinkedIn ballon 

Workshop Handelingsplanning Communicatie Redzaamheid

Inhoud
Met voldoende kennis en de juiste adviezen kunnen leerkrachten een belangrijke rol spelen in het begeleiden van leerlingen en wanneer nodig een belangrijke rol spelen in het proces van indicatiestelling (aanvraag cluster 2). Tijdens de workshop komt de theoretische achtergrond van Zeer Geringe Communicatieve Redzaamheid aan bod en worden er praktische handreikingen gegeven om deze problematiek te begeleiden (in de vorm van handelingsplanning) en de redzaamheid te stimuleren.

Eén op de tien kinderen in het heeft een taalachterstand. Daarmee is het één van de meest voorkomende ‘kinderziektes’ in Nederland (Reep-van den Bergh e.a., 1995). Bij een kleiner percentage, circa 7 % is er sprake van een ernstige hardnekkige taalontwikkelingsstoornis. (Tomblin e.a., 1997). Het is van groot belang dat de taalproblemen vroeg herkend worden. Vroege signalering en vroege interventie heeft namelijk een positief effect op de taalvaardigheid en de schoolloopbaan van kinderen met een taalstoornis (Koning 2004). De leerkracht speelt in de begeleiding een grote rol.

Voor kinderen met een hardnekkige taalstoornis is er speciaal basisonderwijsvorm. Zij kunnen onderwijs volgen op een cluster 2 school, een school voor kinderen met Ernstige Spraak- en taalmoeilijkheden (ESM). Daarnaast is het ook mogelijk in het regulier onderwijs extra ondersteuning (ambulante begeleiding) te krijgen vanuit een rugzakje). Aan leerkrachten wordt in de begeleiding van deze leerlingen, maar ook van leerlingen met ASS waarbij de communicatieve problematiek voorliggend is, specifieke handelingsplanning gevraagd.In het basisonderwijs is vaak nog weinig informatie bekend over communicatieve redzaamheid. Regelmatig wordt de vraag door leerkrachten gesteld:
  • Wat is Communicatieve Redzaamheid?
  • Waar moet ik dan op letten?
  • Wanneer is een leerling Zeer Gering Communicatief Redzaam?
  • Zijn hier richtlijnen voor?
  • Hoe stel ik een handelingsplan op?
  • Welke aspecten van de communicatieve redzaamheid neem ik hierin in op? 
  • Hoe evalueer ik deze?
Doelgroep
Leerkrachten onderbouw basisonderwijs.

Methodiek
Er wordt gebruik gemaakt van literatuur, dvd met voorbeeldsituaties en casuïstiek.

Kosten
€ 70,- per persoon

Docent
Nynke van der Werf, klinisch linguïst / logopedist

Datum en tijdstip
In overleg

Locatie
Jan Mankeslaan 108, Heerenveen

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door te bellen met het algemene nummer van Logopedisch Centrum Heerenveen
T.: 0513-436034