Bel voor een afspraak 0513-436034     

 
LinkedIn ballon 

meertaligheid

Inhoud
Met voldoende kennis en de juiste adviezen kunnen leidsters en leerkrachten een belangrijke rol spelen in het begeleiden van meertalige leerlingen. Tijdens de workshop zullen de theoretische achtergrond, het signaleren en het stimuleren bij een meertalige ontwikkeling aan bod komen.

Meer- en anderstaligheid is de laatste jaren in Nederland sterk toegenomen. In de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen komen leidsters en leerkrachten vaak in aanraking met meertalige kinderen. De laatste tientallen jaren is er wetenschappelijke consensus dat meertaligheid eerder een voordeel dan een nadeel is voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Mits binnen de juiste maatschappelijke context en met de juiste begeleiding. Anderzijds overheerst in de Nederlandse maatschappij het ééntalige uitgangspunt als norm. Dat belemmert het toepassen van relatief meer ‘evidence based’ inzichten uit de taalkunde, die uitgaan van meertaligheid als ‘feit’ en niet als ‘fout’ (M. Blumenthal). Binnen dit complexe spanningsveld moet de leerkracht leerlingen en ouders helpen.
Omdat veel ouders in meertalige gezinnen niet weten waar ze heen kunnen met vragen over de meertalige opvoeding, is de leerkracht vaak degene waar deze vragen terecht komen.
  • Wat moet je adviseren over taalstimulering aan ouders die weinig Nederlands spreken?
  • Welk niveau in de Nederlandse taalontwikkeling kun je verwachten van een bepaald meertalig kind?
  • Hoe herken je milde of ernstige taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen? (Taalstudio, Maaike Verrips)
Doelgroep
Leerkrachten en pedagogisch medewerkers die werken met meertalige kinderen binnen de zorg en/of het onderwijs.

Methodiek
Er wordt gebruik gemaakt van literatuur, dvd met voorbeeldsituaties en casuïstiek.

Kosten
€ 70,- per persoon

Docent
Nynke van der Werf, klinisch linguïst / logopedist

Datum en tijdstip
U kunt contact opnemen met logopedisch centrum Heerenveen om een datum te overleggen.

Locatie
Jan Mankeslaan 108

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door te bellen met het algemene nummer van Logopedisch Centrum Heerenveen, T 0513-436034