Bel voor een afspraak 0513-436034     

 
LinkedIn ballon 

Eeuwkje Kraak

Ervaring en werkzaamheden

Eeuwkje Kraak is aangesloten en betrokken bij:
 • Regionale en landelijke werkgroep 0 – 2 jarigen
 • Werkgroep Vroegbegeleiding Voeding en Communicatie
 • Netwerk Vroegbehandeling Friesland kinderen 0 – 4 jaar
 • Vereniging voor Speltherapie
 • Kwaliteitskring Stotteren Friesland
 • Kwaliteiskring Stottercentra Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Stottertherapeuten
 • Nederlandse Federatie Stotteren
Belangrijke activiteiten in de afgelopen jaren waren:
 • Voorlichting geven aan CB artsen, wijkverpleegkundigen en diëtisten rondom voedingsproblemen
 • Coachen van collega logopedisten bij voedingsproblemen bij jonge kinderen
 • Coachen en bijscholen van collega logopedisten bij stotteren
 • Voorlichting geven op ouderavonden van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
 • Scholing geven aan leiding kinderdagverblijven
 • Volgen van verdiepingscursussen en opleidingen