Bel voor een afspraak 0513-436034     

 
LinkedIn ballon 

Speltherapie

Voor problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling

Speltherapie is een therapie voor kinderen met problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling. Hierbij kun je denken aan kinderen die door extreme angst of verlegenheid niet durven praten in een situatie anders dan thuis. We noemen dit selectief mutisme. Dit belemmert hen in het maken van contact met leeftijdgenootjes en/of volwassenen. Speltherapie helpt het kind om door middel van spel zijn/haar emotionele blokkades te ontdekken en hiermee te experimenteren zodat het weer zelfvertrouwen krijgt en zich durft te uiten. Het geeft het kind mogelijkheden om het contact met kinderen en/of volwassenen aan te gaan. Andere doelgroepen geschikt voor speltherapie zijn kinderen die onzeker zijn in de communicatie door een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling of kinderen met spreekangst ten gevolge van stotteren.

Oudergesprekken zijn binnen de speltherapie een belangrijk onderdeel van de behandeling. Echter wanneer de problematiek binnen het gezin of in het kind te complex is kan worden besloten tot verdere diagnostiek en/of doorverwijzing naar een andere instelling of instantie. Hierbij kan gedacht worden aan het Autisme Team Noord Nederland, Kinder- en Jeugdtherapeuticum, GGZ, Accare, Psychologen eerste lijn, VTO-Vroeghulp team, kinderarts.