Bel voor een afspraak 0513-436034     

 
LinkedIn ballon 

Onze werkwijze

Preventie en behandeling

Heeft u vragen over preventie en behandeling dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het Logopedisch Centrum Heerenveen. U kunt zich ook direct aanmelden voor een behandeling via het digitale aanmeldformulier. Wij nemen dan contact met u op voor een concrete afspraak. 
Zie voor meer informatie ook tarieven en vergoedingen.

Specialisme in de breedte
Logopedisch Centrum Heerenveen bundelt de expertise van een drietal specialisten, zonder de overige facetten van logopedie uit het oog te verliezen. Dat is de kracht van het Centrum. Door een nauwe samenwerking kan zo het hele spectrum van de voor- en vroegschoolse periode bediend worden. Dit geldt voor zowel de schoolse en pedagogische setting (preventie en coaching op peuterspeelzalen en basisscholen) als de vrije vestiging (logopedische behandeling).